İPTAL - İADE SÖZLEŞMESİ

CAYMA HAKKI VE HİZMET PAKETİNİN İADESİNE İLİŞKİN PROSEDÜR:


1-Müşteri, satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ve hiçbir hizmetten yararlanmamış olmak koşuluyla cayma hakkını Satıcı’ ya bildirerek hizmet paketini iade hakkına sahiptir. Satın alma tarihinden 14 gün geçtikten sonra müşterinin hizmet paketini iade hakkı bulunmamaktadır. Bunun haricinde Müşterinin hizmet paketinin sunduğu hizmetlerden faydalanmış olması durumunda, ücretin iadesi mümkün değildir.

2- Müşteri, cayma hakkını ve hizmet paketini iade talebini Satıcı’ ya e-posta yoluyla veya yazılı şekilde bildirmek zorundadır. Satıcı, iade talebinin kendisine bildirilmesinden itibaren 10 (on) gün içerisinde tahsil etmiş olduğu bedeli Müşteriye aynı şekilde iade edecektir. Müşteriye nakden veya havale yoluyla iade yapılmayacaktır. Kredi Kartı/bankamatik kartına yapılan iadelerin kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. 

3-Hizmet paketi araca ve konut adresine tahsis edilmekte olup aracın el değiştirmesi, alınıp satılması durumunda bu hak, sözleşme süresi bitimine kadar devam edebilmesi için muhakkak değişikliği satıcıya bildirmelidir. Satıcı işbu sözleşmeden kaynaklanan haklarını ve yükümlülüklerini dilediği üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kısmen veya tamamen devredebilir.